Home Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Từ ngày 15/03/2021 gamebai.me sẽ chính thức đổi sang tên miền mới là: gamebaidoithuong.casino . Tất cả thông tin về tên miền cũ vẫn giữ nguyên giá trị, không thay đổi. Xin cảm ơn

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của CÔNG TY GAMEBAI do ông Trương Văn Sơn CCCD số 030083000423 giới tính Nam, quốc tịch Việt Nam điều hành. Khi truy cập, sử dụng website này, quý độc giả đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy đề nghị quý đọc giả đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp

Điều khoản chung
Khi sử dụng Website GAMEBAI (gọi tắt là Website), Quý độc giả đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý độc giả nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. GAMEBAI có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý độc giả vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý độc giả đã chấp thuận các thay đổi đó.

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp tin tức về thị trường game giải trí đổi thưởng

Dịch vụ:
GAMEBAI cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên Website của GAMEBAI, sử dụng các dịch vụ do GAMEBAI cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Trừ khi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Qui chế còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do GAMEBAI cung cấp.

Dịch vụ trên Website này được sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của Người dùng. GAMEBAI cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, GAMEBAI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng.

Trách nhiệm của GAMEBAI
Dịch vụ của GAMEBAI là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp và tích hợp với mạng xã hội. Bạn đồng ý rằng GAMEBAI có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng GAMEBAI có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn bình luận trên Website để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với Qui chế của Website.

Trách nhiệm của bạn
Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và Website của GAMEBAI. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của Người dùng khác.

Liên kết đến các website khác
Để thuận tiện cho việc sử dụng của Người dùng, GAMEBAI có thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của GAMEBAI, do đó GAMEBAI sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

Những điều cấm
Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các Dịch vụ tại GAMEBAI là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Trách nhiệm cá nhân của bạn được xác lập theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân: “người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật” .

 * Các hành vi bị nghiêm cấm:

Lợi dụng Internet nhằm mục đích:
Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
Hình thức xử lý vi phạm:
Nếu phát hiện vi phạm của bạn, GAMEBAI sẽ lập tức thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cần báo trước và gửi thư cảnh báo lần đầu. Nếu bạn tiếp tục vi phạm, bạn sẽ nhận được thư cảnh báo thứ hai và tài khoản của bạn sẽ khóa vĩnh viễn.

Cụ thể hành vi vi phạm được liệt kê bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau đây:

Vi phạm về đăng thông tin trong nội dung bài viết/lời bình; Spam nội dung quảng cáo; Xúc phạm thành viên khác hoặc xúc phạm Ban quản trị website GAMEBAI

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của bạn, GAMEBAI sẽ tự xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xử lý.

Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác
GAMEBAI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chịu Trách Nhiệm Nội Dung: CEO Trương Văn Sơn